Telefooon  Contact met ons!    
           
    Griendencollege HOME       SCHOOL       ONDERWIJS       LEERLINGEN       OUDERS       GROEP 7/8    
           
           
   

ALGEMENE INFORMATIE

     
    Je bent hier: Griendencollege | School | Algemene informatie      
         
   

Griendencollege

Prof. Kam. Onneslaan 109
3362 VE Sliedrecht
0184 750 200
mail@griendencollege.nl

Open huis

Informatieavond
Dinsdag 13 november 2018 19.30 uur
Dinsdag 15 januari 2018 19.30 uur

Doe-dag
Woensdag 30 januari 2019 09.00 - 11.15 uur
Donderdag 31 januari 2019 09.00 - 11.15 uur  en 13.00 - 15.15 uur
Open avond
Donderdag 31 januari 2019 19.00 - 21.30 uur

Wie zijn wij?

Wij zien en kennen de leerling.

Identiteit

Het Griendencollege is een “samenwerkingsschool” met een dubbele identiteit, namelijk Openbaar en Protestant-christelijk. Dit betekent dat we als school plaats bieden aan elke leerling uit zowel het Openbaar als uit het Christelijk onderwijs. We gebruiken op school de methode ‘leefstijl’ die veel aandacht besteedt aan waarden en normen en de omgang met elkaar. Dit zijn zaken die voor iedereen belangrijk zijn.

Alle onderbouwleerlingen krijgen het vak Levensbeschouwing waarin kennis gemaakt wordt met diverse levensovertuigingen die de leerling in onze multiculturele samenleving kan ontmoeten. Leerlingen met een Protestants-christelijke achtergrond krijgen de mogelijkheid weekopeningen en/of gespreksgroepen bij te wonen, rondom levensvragen en godsdienstige vorming. Voor hen wordt in elk geval een aparte Kerst- en Paasviering georganiseerd. op  oude site, dus niet gevuld met informatie.

Schoolbestuur

Het bevoegde gezag van de scholengemeenschap is de 'Stichting Voortgezet Onderwijs voor Sliedrecht en Omstreken'. Het stichtingsbestuur bestaat uit leden, afkomstig uit diverse organisaties, instellingen respectievelijk bedrijven in de regio.

C. de Jongh (voorzitter)
A.G. Visser (penningmeester)
J.B.K. v.d. Mark (secretaris)
K. Karsijns (lid)
C. Snell-de Bruin (lid)
A.B. Stuij (lid)

Het schoolbestuur stelt zich ten doel het laten geven van onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij moet er aandacht zijn voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Dit 'Algemeen Bijzonder Onderwijs' geeft ruimte aan specifieke kenmerken van zowel Openbaar als Christelijk onderwijs.

Schoolleiding 

 

Directeur

C. van Delen
Tel: 0184-750200
E-mail: cvandelen@griendencollege.nl

 

Bovenbouwcoördinator
Plaatsvervangend directeur

J.J. Huisman
Tel: 0184-750200
E-mail: jhuisman@griendencollege.nl

 

Onderbouwcoördinator

M. de Bijl
Tel: 0184-750200
E-mail: mdebijl@griendencollege.nl

 

   
         
         
         
    School Onderwijs Leerlingen Ouders    
    •  Algemene informatie •  Onderwijsvisie •  Lesrooster •  Communicatie    
    •  Kwaliteitszorg •  Vmbo •  Vakantierooster •  Kosten    
    •  Vacatures •  Profielen •  Jaarplanning •  Betrokkenheid    
    •  Documenten •  Ondersteuning •  Leerlingenraad •  Documenten    
      •  LOB •  Documenten •  Inloggen ouders    
        •  Inloggen leerlingen      
         
    © 2010 - nu  |    0184 750 200  |  Mail   mail@griendencollege.nl  |  Disclaimer  |  Inloggen personeel