Telefooon  Contact met ons!    
           
    Griendencollege HOME       SCHOOL       ONDERWIJS       LEERLINGEN       OUDERS       GROEP 7/8    
           
           
   

BETROKKENHEID

     
    Je bent hier: Griendencollege | Ouders | Betrokkenheid      
         
   

Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en docenten meedenken, meepraten, adviseren en beslissen over de gang van zaken op onze school. Bijvoorbeeld als het gaat om huiswerkbeleid, veiligheid of schooltijden. De MR maakt zich sterk voor kwaliteit op school. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de MR over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Notulen zijn op te vragen via de secretaris via rvandenbosch@griendencollege.nl.  


Klankbordgroep

 

   
         
         
         
    School Onderwijs Leerlingen Ouders    
    •  Algemene informatie •  Onderwijsvisie •  Lesrooster •  Communicatie    
    •  Kwaliteitszorg •  Vmbo •  Vakantierooster •  Kosten    
    •  Vacatures •  Profielen •  Jaarplanning •  Betrokkenheid    
    •  Documenten •  Ondersteuning •  Leerlingenraad •  Documenten    
      •  LOB •  Documenten •  Inloggen ouders    
        •  Inloggen leerlingen      
         
    © 2010 - nu  |    0184 750 200  |  Mail   mail@griendencollege.nl  |  Disclaimer  |  Inloggen personeel