Telefooon  Contact met ons!    
           
    Griendencollege HOME       SCHOOL       ONDERWIJS       LEERLINGEN       OUDERS       GROEP 7/8    
           
           
   

VMBO

     
    Je bent hier: Griendencollege | Onderwijs | vmbo      
         
   

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) biedt praktijkopleidingen en meer theoretische opleidingen. Het vmbo duurt vier jaar. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen doorstromen naar de havo of het mbo.

Onderbouw Griendencollege

In de eerste twee jaar van het vmbo (onderbouw) krijgen alle leerlingen hetzelfde basisprogramma. Dit bestaat uit algemeen vormende vakken zoals Nederlands, wiskunde en Engels, maar ook expressieve vorming, sport en bewegen, beeldende vorming en techniek. Met behulp van loopbaanoriëntatie en de begeleiding van mentoren kiest de leerling eind leerjaar 2 voor een beroepsprofiel.

Bovenbouw Griendencollege

Vanaf leerjaar 3 krijgen de leerlingen naast algemene vakken ook het gekozen profielprogramma aangeboden. Dit programma bereidt de leerlingen voor op de keuze van hun vervolgopleiding. Bij het Griendencollege worden de volgende profielen aangeboden:

- Bouwen, Wonen en Interieur
- Produceren, installeren en energie
- Media, Vormgeving en Ict
- Zorg & Welzijn
- Dienstverlening & Producten

Leerwegen Griendencollege

Op het VMBO kunnen leerlingen kiezen voor vier leerwegen. Dit zijn routes die een bepaald niveau en een bepaald programma bieden: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Aan het einde van het tweede leerjaar maken leerlingen een keuze voor een leerweg. Soms kan die keuze, bijvoorbeeld tussen twee leerwegen, nog tot vlak voor het examen uitgesteld worden.

Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis)
De basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis of VMBO BB) bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het MBO.

Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader)
De kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader of VMBO KB) richt zich op de praktijk. Deze leerweg bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO.

Gemengde leerweg (VMBO GL)
De gemengde leerweg (VMBO-gl of VMBO GL) ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg. Deze leerweg bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO. Met een diploma van de gemengde leerweg kunnen leerlingen ook naar het HAVO.

Theoretische leerweg (VMBO TL)
De theoretische leerweg (VMBO-tl of VMBO TL) is het beste te vergelijken met de oude MAVO. Met een diploma van de theoretische leerweg kunnen leerlingen op het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Een diploma van de theoretische leerweg geeft ook toegang tot de HAVO. VMBO TL kent vier profielen met een vakkenpakket dat voor een groot deel vaststaat.

   
         
         
         
    School Onderwijs Leerlingen Ouders    
    •  Algemene informatie •  Onderwijsvisie •  Lesrooster •  Communicatie    
    •  Kwaliteitszorg •  Vmbo •  Vakantierooster •  Kosten    
    •  Vacatures •  Profielen •  Jaarplanning •  Betrokkenheid    
    •  Documenten •  Ondersteuning •  Leerlingenraad •  Documenten    
      •  LOB •  Documenten •  Inloggen ouders    
        •  Inloggen leerlingen      
         
    © 2010 - nu  |    0184 750 200  |  Mail   mail@griendencollege.nl  |  Disclaimer  |  Inloggen personeel