Telefooon  Contact met ons!    
           
    Griendencollege HOME       SCHOOL       ONDERWIJS       LEERLINGEN       OUDERS       GROEP 7/8    
           
           
   

ONDERWIJSVISIE

     
    Je bent hier: Griendencollege | Onderwijs | Onderwijsvisie      
         
   

Missie Griendencollege 

 

Wij gaan ver(der) in de begeleiding van onze leerlingen. 'Verder' betekent hier dat we voortbouwen op wat er al is, 'ver' dat we daar waar mogelijk de lat hoger leggen. Wij slagen er zo in om onze leerlingen goed voor te bereiden op het mbo, hun loopbaan hun rol in de samenleving.

 

Visie Griendencollege

 

Onze school, jouw plan, we leren samen.


Om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst is leiderschap nodig op alle niveaus: van bestuur, directie, docenten, medewerkers, leerlingen en hun ouders. We leren samen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. In de pedagogische driehoek, kind, ouder en school, maakt ieder kind op het Griendencollege een loopbaanplan.
Samen maken we onze school.

 

Kernwaarden

 

Samen leren
We zijn altijd in ontwikkeling, we leren van en met elkaar.

 

Persoonlijk leiderschap
Op alle niveaus regie (leren) voeren.

 

Goede resultaten

Met plezier naar school, talenten ontdekken, oriëntatie op de loopbaan en een passende aansluiting op het mbo.

 

   
         
         
         
    School Onderwijs Leerlingen Ouders    
    •  Algemene informatie •  Onderwijsvisie •  Lesrooster •  Communicatie    
    •  Kwaliteitszorg •  Vmbo •  Vakantierooster •  Kosten    
    •  Vacatures •  Profielen •  Jaarplanning •  Betrokkenheid    
    •  Documenten •  Ondersteuning •  Leerlingenraad •  Documenten    
      •  LOB •  Documenten •  Inloggen ouders    
        •  Inloggen leerlingen      
         
    © 2010 - nu  |    0184 750 200  |  Mail   mail@griendencollege.nl  |  Disclaimer  |  Inloggen personeel