Telefooon  Contact met ons!    
           
    Griendencollege HOME       SCHOOL       ONDERWIJS       LEERLINGEN       OUDERS       GROEP 7/8    
           
           
   

ONDERSTEUNING

     
    Je bent hier: Griendencollege | Onderwijs | Ondersteuning      
         
   

“Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig”

 

Zorg is sinds enkele jaren een vast onderdeel van het onderwijsaanbod van iedere school in Nederland. De aandacht van het team van het Griendencollege is niet uitsluitend gericht op kwalitatief onderwijs, maar ook op goede zorg. Om ervoor te zorgen dat het zorgaanbod effectief functioneert, is een zorgcoördinator, mevrouw Tieman, aangesteld.

De zorgcoördinator houdt zich vooral bezig met het afstemmen van de benodigde ondersteuning rond de individuele leerling. Om dit te kunnen doen, overlegt zij met de leerling, de mentor en de ouders en coördineert zij de inzet van interne professionals en mocht dit nodig zijn, ook van externe professionals. “Regelmatig komen leerlingen langs met vragen of problemen. Vaak zijn dat kleine, overzichtelijke dingen die met een gesprekje kunnen worden opgelost, maar zo nu en dan zijn het ook meer complexe zaken die een uitgebreidere benadering behoeven. Belangrijk is in ieder geval dat leerlingen mij weten te vinden. Als rond een bepaalde leerling een zorgtraject is ingezet, is er natuurlijk een intensieve communicatie met de ouders van de leerling. Soms hebben docenten vragen met betrekking tot de begeleiding van een leerling of hebben ze advies nodig bij het vinden van de juiste begeleidingsstijl.

“Belangrijk is dat de leerlingen mij weten te vinden en ik hen”

 

Om er in meer complexe situaties voor te zorgen dat de leerlingbegeleiding doeltreffend wordt ingezet, onderhoud ik contacten met een groep van interne en externe professionals die met elkaar onder mijn voorzitterschap het zorgteam vormen. Denk hierbij aan de remedial teacher, de schoolarts, de ambulant begeleider, de schoolmaatschappelijk werker, de vertrouwenspersoon en de leerplichtambtenaar.”

Remedial Teaching: de leerling een succeservaring laten meemaken!

 

Een remedial teacher (ook RT’er) verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. Vanuit het onderwijskundig rapport of op aanvraag van een mentor wordt remedial teaching ingeschakeld.

Allereerst wordt er een screening gedaan van alle eerstejaars leerlingen. Tijdens het vak basistraining taal (btt) worden deze leerlingen getoetst. De klas wordt vervolgens opgesplitst tijdens het btt-uur. De leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij spelling en/of leesvaardigheid gaan naar de remedial teacher. In het eerste leerjaar zal in dat groepje vooral aandacht worden besteed aan leer- en leesstrategieën en aan de vraag: hoe ga ik om met dyslexie? Waarbij het doel is, dat de leerling gebruik leert maken van zijn/haar kwaliteiten (meerdere intelligenties komen daarbij aan bod). De leerlingen krijgen, in dat groepje, de persoonlijke hulp die zij nodig hebben om zo goed mogelijk de lessen te kunnen volgen.

Vervolgens is er in dat eerste leerjaar een groep met mogelijke dyslecten, deze leerlingen worden onderzocht op dyslexie en zo nodig doorverwezen naar een orthopedagoog. In het derde en vierde leerjaar wordt er in groepsverband (max. 10 leerlingen per uur) hulp geboden aan verschillende leerlingen: dyslectische leerlingen, leerlingen met dyscalculie of mogelijk dyscalculie, lwoo-leerlingen waarbij de achterstand hardnekkig is of leerlingen met gedragsproblemen die ontstaan zijn door een leerprobleem. Tijdens de leerlingbespreking wordt er gekeken welke leerlingen de begeleiding het meest nodig hebben, deze leerlingen worden door de mentor aangemeld bij de RT-er met een specifieke hulpvraag. 1 uur per week wordt er RT aangeboden. Vorig schooljaar is er gestart met een pilot, het ging om het voorleesprogramma Kurzweil voor de ernstig dyslectische leerlingen. Met dit programma kunnen de leerlingen o.a. digitale boeken en documenten voorgelezen krijgen. Een belangrijk doel van de remedial teaching is: de leerling een succeservaring laten meemaken en tegelijkertijd een duwtje in de rug geven.

 

 

   
         
         
         
    School Onderwijs Leerlingen Ouders    
    •  Algemene informatie •  Onderwijsvisie •  Lesrooster •  Communicatie    
    •  Kwaliteitszorg •  Vmbo •  Vakantierooster •  Kosten    
    •  Vacatures •  Profielen •  Jaarplanning •  Betrokkenheid    
    •  Documenten •  Ondersteuning •  Leerlingenraad •  Documenten    
      •  LOB •  Documenten •  Inloggen ouders    
        •  Inloggen leerlingen      
         
    © 2010 - nu  |    0184 750 200  |  Mail   mail@griendencollege.nl  |  Disclaimer  |  Inloggen personeel