Telefooon  Contact met ons!    
           
    Griendencollege HOME       SCHOOL       ONDERWIJS       LEERLINGEN       OUDERS       GROEP 7/8    
           
           
   

LEERLINGENRAAD

     
    Je bent hier: Griendencollege | Leerlingen | Leerlingenraad      
         
   

De leerlingenraad van het Griendencolelge is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. Hij behartigt de belangen van leerlingen. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan.

   
         
         
         
    School Onderwijs Leerlingen Ouders    
    •  Algemene informatie •  Onderwijsvisie •  Lesrooster •  Communicatie    
    •  Kwaliteitszorg •  Vmbo •  Vakantierooster •  Kosten    
    •  Vacatures •  Profielen •  Jaarplanning •  Betrokkenheid    
    •  Documenten •  Ondersteuning •  Leerlingenraad •  Documenten    
      •  LOB •  Documenten •  Inloggen ouders    
        •  Inloggen leerlingen      
         
    © 2010 - nu  |    0184 750 200  |  Mail   mail@griendencollege.nl  |  Disclaimer  |  Inloggen personeel