Telefooon  Contact met ons!    
           
    Griendencollege HOME       SCHOOL       ONDERWIJS       LEERLINGEN       OUDERS       GROEP 7/8    
           
           
   

GROEP 7/8

     
    Je bent hier: Griendencollege | Groep 7/8 | Start      
         
   

Welkom bij het Griendencollege! Op deze pagina is alles te vinden over de aanmeldprocedure voor onze school.Stap 1: Aanleveren van gegevens

Aanmeldingsformulier
Ouder(s)/verzorger(s) vullen het aanmeldingsformulier in. Eventueel in samenwerking met de basisschool.

Onderwijskundig rapport (OKR) en leerlingvolgsysteem (LVS)
De basisschool levert gegevens aan via het onderwijskundig rapport en het leerlingvolgsysteem. Hierin worden vooral de leerlingkenmerken beschreven zoals zelfstandigheid, werkhouding, werktempo, concentratie e.d. We gaan in gesprek met de docent van groep 8 en gaan ervan uit dat de basisschool, die veelal gedurende 6 tot 8 jaar met een leerling heeft gewerkt, een juist beeld kan schetsen van een leerling.

Drempelonderzoek en citotoets
Bij de onderbouwing van het advies gebruiken basisscholen de uitslagen van het drempelonderzoek en de citotoets. Eventueel kan er een aanvullend sociaal-emotioneel of cognitief onderzoek gedaan worden.

Stap 2: Intakegesprek

Als alle gegevens bij ons binnen zijn wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij het gesprek dienen zowel het kind als de wettelijke vertegenwoordigers aanwezig te zijn. Wij maken kennis met de leerling, bespreken de mogelijkheden binnen de school, het advies van de basisschool en de wens van ouder(s)/verzorger(s) en de leerling zelf.

Stap 3: Plaatsing

Wanneer het advies van de basisschool, wens ouder(s)/verzorger(s) en de uitkomsten van drempelonderzoek en/of citotoets elkaar ondersteunen, ontvangt u bericht over de definitieve plaatsing. Het kan zijn dat de gegevens en het advies elkaar onvoldoende ondersteunen. In dit geval zal er nogmaals met basisschool en ouder(s)/verzorger(s) overleg plaatsvinden. Het bevoegd gezag beslist over uiteindelijke plaatsing of afwijzing.

Contact

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met:
Mevrouw J. Tieman, zorgcoördinator
0184-750200
jtieman@griendencollege.nl

Voor meer informatie over het eerste leerjaar kunt u contact opnemen met:
De heer A.T.J. van de Ven, coördinator leerjaar 1
0184-750200
avandeven@griendencollege.nl

 

Open huis

Informatieavonden
Woensdag 13 november 2019
19.15 uur - 20.30 uur

Woensdag 8 januari 2020
19.15 uur - 20.30 uur

Doe-dagen
Ongeveer 550 groep 8 leerlingen van 18 basisscholen komen ook dit jaar weer kennismaken met het Griendencollege. Een dagdeel lang kunnen de leerlingen ruiken, proeven, horen, voelen, maken en beleven hoe het op onze school is.

Woensdag 29 januari 2020
09.00 - 11.15 uur

Dinsdag 28 januari 2020
09.00 - 11.15 uur 13.00 - 15.15 uur

Indien de basisschool van uw zoon/dochter niet deelneemt aan de doe-dagen op het Griendencollege, kunt u uw zoon/dochter ook individueel aanmelden voor één van de dagdelen. Neem contact met ons op via mail@griendencollege.nl

Open avond
Donderdag 30 januari 2020
18.30 - 21.00 uur

Proeflessen
Dinsdag 11 februari 2020
08.45 uur - 11.15 uur

     

   
         
         
         
    School Onderwijs Leerlingen Ouders    
    •  Algemene informatie •  Onderwijsvisie •  Lesrooster •  Communicatie    
    •  Kwaliteitszorg •  Vmbo •  Vakantierooster •  Kosten    
    •  Vacatures •  Profielen •  Jaarplanning •  Betrokkenheid    
    •  Documenten •  Ondersteuning •  Leerlingenraad •  Documenten    
      •  LOB •  Documenten •  Inloggen ouders    
        •  Inloggen leerlingen      
         
    © 2010 - nu  |    0184 750 200  |  Mail   mail@griendencollege.nl  |  Disclaimer  |  Inloggen personeel