2a40b2ba862ceaae8afcdfeee3b62625.jpg
6e4e2bdbc53683eaf99cc75d9878c85b.jpg
adc7330c090a73c1e6f0fafac7791bb2.jpg
4937a58fc8ae9875965fef6d28320661.jpg
d22f6888d196719889626eec3de52390.jpg
Jaarplanning

Hieronder de beknopte jaarplanning 2017/2018 met alle belangrijke activiteiten en data:

21 augustus/start schooljaar Introductiedag leerjaar 1/roosters ophalen
22 augustus Introductieprogramma 
5 september Infoavond onderbouw
6 september Infoavond bovenbouw
19 september Schoolfotograaf
19 september CKV dag leerjaar 3
26 september CKV werkmiddag leerjaar 3
12 oktober Onderbouw disco
16 t/m 20 oktober Herfstvakantie
30 oktober t/m 3 november Toetsweek periode 1 leerjaar 1 t/m 4
6 november Verkort lesrooster
7 november Toets inhaaldag periode 1
21 en 22 november Voortgangsgesprekken periode 1
12 december Leerjaar 2: ouderavond profielkeuze 19.30 u
12 december Leerjaar 3: ouderavond keuzevakken 20.00 u
22 december Alle leerlingen vrij
25 december t/m 5 januari Kerstvakantie
9 januari PPO ochtend leerjaar 2
15 t/m 20 januari Toetsweek periode 2 leerjaar 1 t/m 4
Afname rekentoets leerjaar 3 en 4
23 januari Toets inhaaldag periode 2
24 en 25 januari Doe dagen groep 8
25 januari Open avond
5 februari On Stage
6 en 7 februari Voortgangsgesprekken periode 2
6 februari CKV middag leerjaar 3
13 februari CKV middag leerjaar 3
15 februari Doe dag On Stage
20 februari CKV middag leerjaar 3
26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie
6 maart t/m 9 maart Afname rekentoets leerjaar 4
13 maart Presentatie loopbaandossier leerjaar 4  - 19.30 u
20 maart Sectorwerkstukken leerjaar 3 en 4 - 19.30 u
23 maart t/m 29 maart Toetsweek periode 3 leerjaar 1 t/m 4
30 maart Vrij ivm goede vrijdag
2 april Vrij ivm 2e paasdag
3 april  Inhaal toetsen periode 3
3 april t/m 6 april Afname cspe leerjaar 4
3 april t/m 13 april Stage leerjaar 3
10 april Herkansingsdag leerjaar 4
19 april Examengala leerjaar 4
23 april t/m 4 mei Meivakantie
7 t/m 9 mei Voortgangsgesprekken periode 3
10 en 11 mei Vrij ivm hemelvaart
14 t/m 25 mei Afname centraal examen 1e tijdvak
31 mei Afname rekentoets 
6 juni t/m 8 juni Brugklaskamp leerjaar 1
21 mei Vrij ivm 2e pinksterdag
13 juni Uitslag examens 1e tijdvak
18 juni t/m 22 juni Toetsweek periode 4 leerjaar 1 t/m 3
18 juni t/m 20 juni Afname centraal examen 2e tijdvak
25 t/m 29 juni Werkweek leerjaar 3
29 juni Uitslag 2e tijdvak
27 juni t/m 5 juli Projectweek leerjaar 1 en 2
2 juli t/m 6 juli Projectweek leerjaar 3
4 juli Herkansingsdag leerjaar 3
5 juli Diploma-uitreiking
6 juli Sportdag leerjaar 1 en 2
9 juli Bezoek Efteling leerjaar 2
12 juli Eindrapport periode 4 / boeken inleveren
16 juli Start zomervakantie