2a40b2ba862ceaae8afcdfeee3b62625.jpg
6e4e2bdbc53683eaf99cc75d9878c85b.jpg
adc7330c090a73c1e6f0fafac7791bb2.jpg
4937a58fc8ae9875965fef6d28320661.jpg
d22f6888d196719889626eec3de52390.jpg
Vmbo in Sliedrecht

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) biedt praktijkopleidingen en meer theoretische opleidingen. Het vmbo duurt vier jaar. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen doorstromen naar de havo of het mbo.

Onderbouw Griendencollege
In de 1e twee jaar van het vmbo (onderbouw) krijgen alle leerlingen hetzelfde basisprogramma. Dit bestaat uit algemeen vormende vakken zoals Nederlands, wiskunde en Engels, maar ook expressieve vorming, sport en bewegen, beeldende vorming en techniek. Met behulp van loopbaanoriëntatie en de begeleiding van mentoren kiest de leerling eind leerjaar 2 voor een beroepsprofiel.

Bovenbouw Griendencollege
Vanaf leerjaar 3 krijgen de leerlingen naast algemene vakken ook het gekozen profielprogramma aangeboden. Dit programma bereidt de leerlingen voor op de keuze van hun vervolgopleiding. Bij het Griendencollege worden de volgende profielen aangeboden: 

Techniek: Een specifieke oriëntatie op de drie sectoren in de technische branche, namelijk:
- Bouwen, Wonen en Interieur
- Produceren, installeren en energie
- Media, Vormgeving en Ict

Zorg & Welzijn: zorg & Welzijn: Een specifieke oriëntatie op beroepen in zorg, welzijn, sport en horeca.

Dienstverlening & Producten: Een brede oriëntatie op alle bovenstaande richtingen.

Leerwegen Griendencollege
Theoretische leerweg (vmbo-t)
Voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren en nog geen beroepsopleiding willen kiezen;
Gemengde leerweg (vmbo-g)
Voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren en zich willen voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen;
Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)
Voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld, zoals leerlingen die graag met hun handen werken;
Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)
Voor leerlingen die een combinatie van leren en werken prettig vinden.