2a40b2ba862ceaae8afcdfeee3b62625.jpg
6e4e2bdbc53683eaf99cc75d9878c85b.jpg
adc7330c090a73c1e6f0fafac7791bb2.jpg
4937a58fc8ae9875965fef6d28320661.jpg
d22f6888d196719889626eec3de52390.jpg
Levensbeschouwing

Geloof, respect en jezelf mogen zijn op het Griendencollege

Een tiental leerlingen zit in een kring bij elkaar, er wordt gesproken over ‘anders zijn’. De vraag is: “hoe reageer je op mensen die anders zijn en anders doen”. De één kiest voor antwoord a: “Ik doe mee met de rest zodat ik niet opval”. Iemand anders vindt zich in antwoord b: “Ik doe niet mee en kijk verbaasd om me heen, wat gebeurt hier?” Een aantal leerlingen kiest voor antwoord c: “Ik respecteer de anderen, maar blijf ook mezelf. Als ik mee wil doen, doe ik mee.” Dit is een recente situatie van een weekopening op het Griendencollege. Diverse leerlingen uit verschillende klassen komen op maandagochtend bij elkaar om de week met elkaar te openen. Deze leerlingen zijn christen en ontmoeten elkaar hier. Na de discussie volgt een gedeelte uit de bijbel wat bij het thema aansluit en vervolgens een gebed. Het is geen bijeenkomst waar de leerlingen onderuitgezakt op hun stoel luisteren. De docent levensbeschouwing, die zelf een christelijke achtergrond heeft, draagt zorg voor een actieve bijeenkomst. De leerlingen gaan in gesprek met elkaar, bidden samen en delen met elkaar.

Het thema ‘anders zijn’ is ook een thema in leerjaar 2. Hierin bespreken en behandelen we verschillende onderwerpen met elkaar. Uiterlijke en innerlijke aspecten komen hier aan bod. Het uitgangspunt van de lessen levensbeschouwing is ‘respect’. Respect voor elkaars geloof, gewoontes en tradities, maar ook respect voor elkaars keuzes. Je mag anders zijn. Daarnaast komt het onderwerp “verzet” ter sprake, demonstreren, geweldloosheid en aanvaarding. We behandelen in de derde periode onderwerpen als goed en fout, ziekte en gezondheid, lijden en berouw, vergeven en vergeten. De laatste periode zal vooral gaan over groeien, grenzen verleggen, volwassen worden en ook geestelijke groei.

 

“De leerlingen gaan in gesprek, bidden en delen samen”

Levensbeschouwing is een vak dat gegeven wordt in de onderbouw van het Griendencollege. Het gaat niet alleen over ontmoeting, maar ook over de ontwikkeling van de eigen identiteit. Dit is een hoofdthema in een puberleven: “Wie ben ik eigenlijk?”, “Waar kom ik vandaan?” en uiteindelijk ook “Waar wil en ga ik naar toe?” 

In leerjaar 1 maken leerlingen kennis met de vijf grote wereldgodsdiensten. Ze bemerken dat de plek waar je opgroeit (thuis, thuis voelen) belangrijk is voor je eigen ontwikkeling. Daarnaast staat een thema als ‘helpen’ centraal. Hierin onderzoeken de leerlingen de wereld om zich heen. Door dit vak bereidt de onderbouwleerling zich uitstekend voor op het vak maatschappijleer, dat een examenvak is in de bovenbouw.

Dat iedereen zich wel eens anders voelt, blijkt uit het gesprek dat de leerlingen tijdens de weekopening met elkaar voeren. De docent vraagt verder: ”Hoe gaat dat hier op school?,  Word je wel eens gepest omdat je gelovig bent?” Eigenlijk kan de groep bevestigen dat dat niet zo is. “Iedereen respecteert elkaar hier gewoon, de één is moslim, de ander christen, dat mag iedereen zelf weten, zolang je iedereen maar in zijn waarde laat”, vertelt een leerling.

levensbeschouwing marten