2a40b2ba862ceaae8afcdfeee3b62625.jpg
6e4e2bdbc53683eaf99cc75d9878c85b.jpg
adc7330c090a73c1e6f0fafac7791bb2.jpg
4937a58fc8ae9875965fef6d28320661.jpg
d22f6888d196719889626eec3de52390.jpg
Mevrouw Spek

Mevrouw Spek

"Ik werk nu zeven jaar in het onderwijs en kom oorspronkelijk uit de kapperswereld. Ik vind het ontzettend leuk om leerlingen mijn vakkennis over te dragen en ze de beginselen te leren van zorg, welzijn, activiteitenbegeleiding of uiterlijke verzorging zoals schoonheidsspecialiste of kapster."

spekvoor-de-klas

Instructeur zorg & welzijn breed en mentor van klas ZW4b

Praktijkles op het  zorgplein

"Bij de praktijklessen beginnen we iedere dag met absenten opnemen en na eventuele mededelingen gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze weten hoe ze moeten werken aan de hand van werkkaarten en werkdocumenten. Zo leren ze goed lezen en dingen uitvoeren. De regels op het zorgplein zijn: behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Daarnaast mogen de leerlingen geen kauwgom, moeten (lange) haren vast en we hebben voor iedere leerlijn aparte kleding. Deze kleding moeten ze ook aantrekken zodat de docenten kunnen zien in welke leerlijn ze bezig zijn."

"Leerlingen die niet goed overweg kunnen met het zelfstandig aan de slag gaan, probeer ik toch aan het werk te krijgen door middel van een gesprekje. Mocht dit nog niet genoeg zijn dan mogen ze het werk in eigen tijd in komen halen. Leerlingen die meer moeite hebben met leren help ik stap voor stap. Tijdens praktijkopdrachten probeer ik ze zo veel mogelijk zelf te laten doen, maar waar nodig is help ik. Theorieopdrachten leg ik net zo lang uit totdat de opdracht begrepen wordt."

Mentorschap

"Naast vakdocent ben ik ook mentor. Het is heel erg leuk, maar ook erg intensief. Ik ben er elke dag mee bezig. Ik leer de kinderen zichzelf en anderen te respecteren. Ook praten we veel over de vervolgopleidingen die ze willen gaan doen na het vmbo. Ik probeer de ouders zo veel mogelijk bij het schoolwerk van hun kind te betrekken. Als er iets gebeurd is met hun kind, zowel positief als negatief, bel ik naar de ouders."

Het Griendencollege

"Het Griendencollege is de vmbo-school van Sliedrecht. Het is een kleine school, iedereen kent elkaar. Het Griendencollege vindt het verwerven van vaardigheden en kennis minstens even belangrijk als persoonlijkheidsontwikkeling. Het Griendencollege biedt de mogelijkheid om op een plezierige en motiverende manier te leren en te werken, binnen of buiten de school, passend bij de aanleg van de leerling."